Handboek

Beleggingsverzekeringen

met bespreking van de nieuwe Verzekeringswet van 4 april 2014

Paul Van Eesbeeck & Jos Ruysseveldt

Handboek Beleggingsverzekeringen
Auteurs Paul Van Eesbeeck & Jos Ruysseveldt

De laatste tien jaar toont het Belgisch beleggingslandschap een alsmaar groeiende interesse voor de vastrentende levensverzekeringen van tak 21 en de levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsportefeuille van tak 23. Inmiddels maken deze nieuwe beleggingsvormen deel uit van menig privévermogen.

Anders dan bij de klassieke beleggingsinstrumenten kent de levensverzekeringsovereenkomst een aparte wetgeving (met name de nieuwe Verzekeringswet van 4 april 2014 die onder meer de bestaande Landverzekeringswet integreert) die schril contrasteert met de algemene civielrechtelijke beginselen. Zo is de levensverzekering een tripartiete overeenkomst, waarbij één en dezelfde partij in diverse hoedanigheden kan optreden en kent ze haar eigen werkingsmechanismen en vormvoorschriften. Zelfs op fiscaal gebied is de beleggingsverzekering vaak een buitenbeentje. Geen wonder dat de practicus met veel onbeantwoorde vragen achterblijft.

Startend vanuit de nieuwe Verzekeringswet biedt het Handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ een multidisciplinaire synthese over de werking van het bonte landschap van de beleggingsverzekeringen, dit zowel vanuit een civielrechtelijke en financiële als fiscale invalshoek. Het boek zoekt een antwoord op de talrijke vanuit de praktijk gegroeide vragen en is een wegwijzer in de zeer complexe materie.

De informatie is volledig, helder geschreven, actueel en biedt u naast een noodzakelijke theoretische onderbouw ook een eerstelijnsinformatie met zeer praktijkgerichte toepassingen.

De bundeling van de jarenlange praktijkervaring van Paul Van Eesbeeck in verzekeringsmateries en van Jos Ruysseveldt inzake vermogens- en successieplanning staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids.

Het handboek ‘Beleggingsverzekeringen’ is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor notarissen en estate planners, private bankers, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, boekhouders, accountants en belastingconsulenten, advocaten, bedrijfsrevisoren, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.
Interesse? U kan het boek hier bestellen. Ce livre existe aussi en français
SITE: PROJECTWEB